Behandling

Jeg tilbyder både kort og længerevarende rådgivning og psykoterapeutisk behandling ud fra en grundlæggende psykodynamisk og integrativ forståelsesramme. Jeg har også lang erfaring i at arbejde med kognitiv terapi og er i mit arbejde specielt med tab og traumer inspireret af eksistentialistisk tænkning.

Psykiske symptomer som angst, depression og spiseforstyrrelser lader sig på kort sigt ofte bedst behandle ved hjælp af kognitiv terapi og psykoedukation. Undertiden kan medicinsk behandling i samarbejde med din læge være et nødvendigt supplement.

Personlighedsmæssig udvikling samt opnåelse af indsigt i mere relationelle vanskeligheder og mønstre vil som regel kræve længerevarende behandling. Et behandlingsforløb hos mig vil som regel omfatte elementer af såvel symptombearbejdning som fornyet personlig indsigt og vil altid være tilpasset den enkeltes personlige behov og udgangspunkt.

Jeg kan tilbyde hjælp til:
(klik på overskriften for uddybning)

 • spiseforstyrrelser
 • Jeg har flerårig erfaring i behandling af anoreksi, bulimi og overspisning. Hvis du lider af en moderat spiseforstyrrelse vil jeg kunne tilbyde dig en kvalificeret behandling som omfatter psykoedukation, kostvejledning, symtombearbejdning samt mulighed for indsigtsgivende terapi af dybereliggende sammenhænge og mønstre. Jeg vil samtidig kunne vurdere, om din spiseforstyrrelse har et sådant omfang, at det er nødvendigt at supplere din behandling med lægelig opfølgning eller evt. henvise dig videre til en specialklinik
 • let til moderat depression
 • Der vil overvejende blive arbejdet inden for en kognitiv terapeutisk referenceramme
 • lette til moderate angsttilstande
 • Der vil overvejende blive arbejdet inden for en kognitiv terapeutisk referenceramme
 • sorg, tab og krise
 • Hvis du igennem længere tid har oplevet vanskeligheder med at se eller at finde meningen med tilværelsen og oplever tilværelsen som tom eller meningsløs – eksempelvis efter et svært tab eller en stor krise. Så kan jeg tilbyde dig et rum med opmærksomhed og nærvær, så du får større mulighed for at reflektere over dit forhold til livet og til dig selv, så du måske på længere sigt vil kunne acceptere og leve med de vilkår, som er blevet dine
 • alkoholmisbrug
 • Hvis du har et begyndende problematisk overforbrug af alkohol eller et moderat alkoholmisbrug og du ikke kan se dig selv i et af de behandlingstilbud, som det offentlige stiller til rådighed, kan jeg tilbyde et alternativ, hvor du dels kan opnå øget indsigt i de ubalancer som ligger til grund, dels kan arbejde med at udvikle redskaber til at bremse eller evt. stoppe et begyndende misbrug
 • selvskadende adfærd
 • Som er led i forbigående eller korterevarende udviklingsbetingede kriser hos eksempelvis unge voksne og ikke en del af en mere alvorlig psykiatrisk lidelse
 • incest og overgreb
 • At være incestramt kan have dybtgående indvirkning på den måde du indgår i relation til andre og til dig selv. Indsigt i og støtte til at forstå egne mønstre kan være en hjælp til øget accept og balance således at tilværelsen kan leves også med dette vilkår
 • eksistentielle problemer
 • Hvis du igennem længere tid har oplevet vanskeligheder med at se eller at finde meningen med tilværelsen og oplever tilværelsen som tom eller meningsløs – eksempelvis efter et svært tab eller en stor krise. Så kan jeg tilbyde dig et rum med opmærksomhed og nærvær, så du får større mulighed for at reflektere over dit forhold til livet og til dig selv, så du måske på længere sigt vil kunne acceptere og leve med de vilkår, som er blevet dine
 • par- og samlivsproblemer
 • Det kan undertiden være nødvendigt og en god investering at få talt mere åbent sammen i et professionelt rum. Dette gælder hvad enten du og din partner har besluttet jer for at leve sammen eller hver for sig.

 

Psykolog Lotte Nørbach  -  Schleppegrellesgade 23  -  9000 Aalborg  -  Tlf. 21 81 45 01  -  lotte@norbach.dk  -  CVR 29 50 25 79