Priser og vilkår

Terapi:

Individuel terapi (50 min.) 950 kr.
Parsamtaler (90 min.) 1.500 kr.


OBS: Det koster 380 kr. i gebyr ved udeblivelse fra en konsultation og ved for sent afbud. Rettidigt afbud er senest dagen før konsultationen klokken 16.00.


Supervision og faglig vejledning:

Individuel supervision (60 min.) 1.200 kr.
Gruppesupervision (60 min) 1.500 kr.


Hvis du er omfattet af følgende personkreds kan du få tilskud fra sygesikringen til psykologisk behandling:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer over 18 år som lider af let til moderat depression
 • personer over 18 år som lider af let til moderat angst/OCD
 • Dansk Psykolog Forenings hjemmeside - Sygesikring

  Er man medlem af sygeforsikringen ”Danmark” kan man få yderligere tilskud.

   

  Beskyttelse af personfølsomme data.

  Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og er en forordning som skal ensarte reglerne om databeskyttelse på det europæiske marked.
  Danmark har allerede en relativt høj beskyttelse som følge af den gældende Persondatalov, men forordningen vil medføre yderligere stramninger.
  Du kan læse mere herom på nedenstående link:
  www.dp.dk/radgivning/selvstaendige-psykologer/datasikkerhed/
  samt privatlivspolitik for psykolog Lotte Nørbach.

   

  Utilsigtede hændelser og klagemuligheder.

  Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever en utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsens pjece.
  Klage over en psykolog kan desuden rettes til Samarbejdsudvalget i Region Nordjylland.

   

   

  Psykolog Lotte Nørbach  -  Schleppegrellesgade 23  -  9000 Aalborg  -  Tlf. 21 81 45 01  -  lotte@norbach.dk  -  CVR 29 50 25 79